80 miljard euro

De absolute omzet van de bouw over 2007 is berekend door het laatst bekende omzetniveau uit de productiestatistiek (PS) bouwnijverheid van 2005 te extrapoleren met de omzetontwikkeling uit de kortetermijnstatistiek (KS) bouwnijverheid tot en met 2007.

Het omzetniveau in 2005 bedroeg bijna 70 miljard euro. De groeivoeten in 2006 en 2007 waren respectievelijk 8,6 procent en 9,8 procent. Wanneer deze groeivoeten op het niveau van 2005 worden gezet, resulteert voor 2007 een omzetniveau van bijna 82 miljard euro.