Economie baart consument zorgen

Het vertrouwen van de consument is fors afgenomen. De indicator daalde van -4 in januari naar -10 in februari. Het consumentenvertrouwen is daarmee terug op het niveau van begin 2006. Consumenten zijn aanmerkelijk pessimistischer geworden over het economisch klimaat. De koopbereidheid daalde daarentegen slechts licht.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Het oordeel over het economisch klimaat is met 12 punten gedaald en uitgekomen op een waarde van -23. Het oordeel over de economie ligt nu weliswaar onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (-10), maar is nog ver verwijderd van de laagste waarde ooit door het CBS waargenomen (-67). Zowel het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden als dat over de komende twaalf maanden is in februari fors verslechterd.

Ondanks de sombere kijk op de economie is de koopbereidheid onder consumenten slechts licht afgenomen. Over de eigen financiële situatie zijn consumenten nauwelijks van mening veranderd. Ze vinden het daarentegen wel een minder gunstig tijdstip dan vorige maand voor het doen van grote aankopen, zoals een auto of meubelen.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur