Werkdag

Een werkdag meer of minder zien we het sterkst terug in de maandcijfers van de goederenproductie, zoals de industrie en de energie. Effecten van 3 procent voor een werkdag meer of minder worden, al dan niet, met regressie gemeten. In de kwartaalcijfers economische groei wordt met behulp van regressieanalyse het effect berekend van een werkdag meer of minder. Dit blijkt veel minder dan proportioneel te zijn. De elasticiteit zit dichter bij de 20 à 25 procent.
Overigens wordt bij de ramingen voor 2008 ook rekening gehouden met het effect van een extra werkdag.