Windenergie

De capaciteit van windmolens is een maat voor de maximale elektriciteitsproductie per tijdseenheid. Deze wordt uitgedrukt in megawatt (MW, 1 miljoen watt). De daadwerkelijke productie van een windmolen kan behoorlijk variëren. Zo hangt de productie bijvoorbeeld af van de hoeveelheid wind en van de locatie van de molen. Gemiddeld genomen wordt in Nederland momenteel iets minder dan een kwart van de capaciteit van de windmolens benut.

De cijfers over de elektriciteitsproductie uit windenergie zijn samengesteld door het CBS op basis van de administratie van CertiQ, de beheerder van de groene-stroomcertificaten. De informatie over de capaciteit van de windmolens en de hoeveelheid wind voor windenergie is afkomstig van Wind Service Holland (WSH).