Productie duurzame elektriciteit gedaald in 2007

De productie van duurzame elektriciteit is gedaald van 6,5 procent van het binnenlands elektriciteitsverbruik in 2006 tot 6,0 procent in 2007. Deze daling komt door een forse afname bij het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales. De productie van windenergie groeide daarentegen sterk en is nu de belangrijkste bron van duurzame elektriciteit.

Duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen

Duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen

Meestoken van biomassa halveert

Een van de belangrijkste productiebronnen van duurzame elektriciteit is het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales. Dit is in 2007 bijna gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. Een reden hiervoor kan zijn de verandering in de subsidietarieven per 1 juli 2006. In de periode 2003-2005 verviervoudigde het meestoken nog.
 
De inzet van biomassa bij de productie van duurzame elektriciteit varieert dus sterk. De beslissing om meer of minder biomassa mee te stoken hangt namelijk af van fluctuerende factoren, zoals de subsidietarieven, de prijs van biomassa, de prijs van de te vervangen fossiele brandstof, de maatschappelijke discussie over de duurzaamheid van biomassa en uitval van centrales door bijvoorbeeld groot onderhoud.

Elektriciteitsproductie meestoken biomassa in centrales

Elektriciteitsproductie meestoken biomassa in centrales

Windenergie groeit verder

De elektriciteitsproductie uit windenergie is in 2007 met een kwart gestegen en was daarmee verantwoordelijk voor de helft van de duurzame elektriciteitsproductie. Daarmee is windenergie nu de belangrijkste bron van duurzame elektriciteit.

De productie van elektriciteit uit windenergie steeg vooral doordat er eind 2006 en in 2007 nieuwe windmolens in gebruik zijn genomen. Eind 2007 was de opgestelde capaciteit van de windmolens 1 750 megawatt, ongeveer 12 procent meer dan een jaar eerder. Ook waaide het in 2007 meer dan in 2006, wat voor een extra verhoging van de productie zorgde.

Meer groene stroom uit buitenland

Naast de eigen productie van duurzame elektriciteit, importeert Nederland groene stroom. In 2007 ging het in totaal om 10,5 procent van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat is een derde meer dan in het jaar daarvoor. Deze stijging werd veroorzaakt door de gestegen binnenlandse vraag naar groene stroom, de daling van de binnenlandse productie en de gestegen voorraden van groene-stroomcertificaten.

Reinoud Segers

Bron: StatLine, Duurzame elektriciteit; binnenlandse productie en import