Inflatie iets gestegen in januari

De inflatie is in januari uitgekomen op 2,0 procent. Dit is iets hoger dan in de voorgaande maanden. In november en december 2007 bedroeg de inflatie 1,9 procent. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. 

De toename van de inflatie in januari viel vooral toe te schrijven aan hogere prijzen van kleding, benzine en voeding ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast zijn de aanvullende ziektekostenverzekeringen fors duurder geworden. Elk jaar worden in januari de premies aangepast, wat dit jaar resulteerde in een gemiddelde prijsstijging van ruim 12 procent. In januari 2007 bedroeg de premiestijging 7,3 procent.

Aan de inflatie in januari droegen de gestegen kosten van vervoer 0,6 procentpunt bij en die van huisvesting, water en energie 0,2 procentpunt. Duurder geworden voedingsmiddelen, dranken en tabak leverden samen met gestegen prijzen in de horeca een bijdrage van 0,7 procentpunt. Lagere prijzen van communicatie en recreatie en cultuur hadden een verlagend effect op de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de Nederlandse inflatie in januari uit op 1,8 procent. Volgens Eurostat, het statistisch bureau van de EU, lag het gemiddelde in de eurozone in januari 3,2 procent. Na mei 2007 kwam de inflatie in Nederland steeds verder onder het gemiddelde van de eurozone te liggen. Inmiddels is het verschil in januari iets kleiner geworden en uitgekomen op 1,4 procentpunt.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.