Ethiopische roos in opkomst

In de eerste negen maanden van 2007 zijn 2,5 miljard rozen in Nederland ingevoerd. Dit is 11 procent meer dan een jaar eerder. Voor het overgrote deel (95 procent) zijn deze rozen afkomstig uit Afrika.

Kenia leverde in de eerste drie kwartalen van 2007 de meeste rozen aan Nederland, bijna 1,5 miljard. Opvallend is de forse toename van de rozenimport uit Ethiopië. In de periode januari-september 2007 heeft Nederland 295 miljoen rozen ingevoerd uit dit land. Dit is 2,5 keer zo veel in vergelijking met dezelfde periode in 2006. De top 5 van belangrijkste rozenleveranciers wordt gecompleteerd door Zimbabwe, Oeganda en Zambia.

Top 5 invoerlanden rozen, januari-september

Top 5 invoerlanden rozen, januari-september

Bron: StatLine, Handel naar goederensoorten en landen