Vastgoedbezit institutionele beleggers steeds meer via vastgoedbeleggingsinstellingen

Aan het eind van 2006 bezaten de Nederlandse institutionele beleggers voor 124,3 miljard euro aan beleggingen in vastgoed. Daarvan was 48 procent belegd in aandelen van vastgoedbeleggingsinstellingen. Dit wordt indirect vastgoed genoemd. In 1980 was nog maar 3 procent van het vastgoedbezit indirect vastgoed.

Vastgoedbeleggingen van institutionele beleggers

Vastgoedbeleggingen van institutionele beleggers

Er zijn twee redenen voor de verschuiving tussen direct en indirect vastgoed. De eerste reden is dat een institutionele belegger nu een grotere portefeuille aan direct vastgoed nodig heeft om deze belegging winstgevend te maken dan tien of twintig jaar geleden. Meerdere institutionele beleggers hebben hun vastgoedportefeuille dan ook als te klein bestempeld en deze verkocht aan een vastgoedbeleggingsinstelling in ruil voor een aandeel in deze instelling.

De tweede reden is dat institutionele beleggers meer belang zijn gaan geven aan goede kennis van de marktomstandigheden bij beleggen in direct vastgoed. Daardoor geven zij er tegenwoordig de voorkeur aan om buitenlands direct vastgoed te laten beheren door instellingen die goed op de hoogte zijn van de vastgoedmarkt in het land in kwestie. Vanaf 1995 hebben pensioenfondsen daarom een groot deel van hun direct buitenlands vastgoed verruild voor beleggingen in vastgoedbeleggingsinstellingen.

John Gebraad

Bron: StatLine, Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen