Toename afzetprijzen opnieuw groot

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 8,8 procent hoger dan in december 2006. De prijsstijging is vrijwel gelijk aan die in november. De sterke toename in de laatste maanden van 2007 komt onder meer door de fors duurder geworden olie.

De afzetprijzen in de aardolieverwerkende industrie waren bijna 34 procent hoger dan in december 2006. Een vat olie kostte in dollars gemiddeld zo’n 46 procent meer dan een jaar eerder. Het effect van de duurder geworden olie op de stijging van de afzetprijzen was echter minder groot, doordat de dollar ten opzichte van de euro bijna 10 procent minder waard was. Zonder de aardolie-industrie lagen de afzetprijzen 5,3 procent hoger dan in december 2006.

Ook de producten van de voedingsmiddelenindustrie waren veel duurder. In december lagen de prijzen bijna 13 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in de drie voorgaande maanden lag de toename al in deze orde van grootte.

Ten opzichte van november veranderden de afzetprijzen van de industrie nagenoeg niet. Terwijl de prijzen van geëxporteerde producten met 0,4 procentpunt daalden ten opzichte van november, stegen die van op de Nederlandse markt afgezette goederen met 0,3 procentpunt.

Producten van de Nederlandse industrie waren in 2007 gemiddeld 4,0 procent duurder dan in 2006. De toename is minder groot dan 2005 en 2006, toen de prijzen gemiddeld met  respectievelijk 6,2 en 4,8 procent stegen.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.