Doorsnee akkerbouwbedrijf groter dan 40 hectare

Een doorsnee akkerbouwbedrijf was in 2007 voor het eerst groter dan 40 hectare. Dit is ruim 7 hectare meer dan tien jaar eerder. Nederland telde nog 11,4 duizend akkerbouwbedrijven, tegen 14,7 duizend in 1997. Hiermee daalde het aantal akkerbouwers in de laatste tien jaar met bijna een kwart, terwijl deze bedrijven maar 6 procent grond inleverden.

Gemiddelde bedrijfsoppervlakte akkerbouwbedrijven, Nederland

akkerbouwers groter dan 40 hectare

In Groningen hebben de akkerbouwers door de bank genomen de grootste bedrijven. In deze provincie boert een doorsnee akkerbouwer op 66 hectare. Drenthe volgt met 59 hectare. In Gelderland en Utrecht zijn drie akkerbouwbedrijven ongeveer even groot als één Groningse akkerbouwer. In Noord-Brabant en Limburg zijn de akkerbouwbedrijven maar een paar hectare groter dan in Gelderland en Utrecht. In de laatste 10 jaar zijn akkerbouwbedrijven in Friesland, Drenthe, Overijssel Utrecht en Limburg het sterkst gegroeid. In al deze provincies groeide de gemiddelde oppervlakte met ruim 30 procent. De gemiddelde groei kwam uit op 22 procent.

StatLine: Landbouwtellingen, akkerbouwbedrijven