Ondernemers industrie optimistisch

De ondernemers in de industrie zijn ongekend optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in januari uit op 9,5. Dit is de hoogste waarde ooit gemeten, sinds de start van de reeks in 1985. De stemmingsindicator voor de industrie ligt al anderhalf jaar op een hoog niveau.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Vooral over de toekomstige productie waren de ondernemers in januari veel optimistischer dan een maand eerder. Over de voorraad gereed product en over orderpositie oordeelden de producenten iets minder positief.

Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen, was vrijwel even groot als het aantal dat een vermindering zag. Dit geldt zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse markt. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) nam iets toe en kwam uit op 113,3.

De ondernemers in de industrie bleven positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in januari opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag. Dit is al ruim een jaar het geval. Ook verwachtten de ondernemers de komende drie maanden hogere afzetprijzen.

De concurrentiepositie op de binnenlandse markt is volgens de producenten in de industrie opnieuw iets verbeterd. Over de buitenlandse markt, zowel binnen als buiten de EU, zijn de ondernemers echter voorzichtig. Binnen de EU verbeterde de concurrentiepositie naar hun oordeel iets, terwijl deze buiten de EU iets verslechterde. Er wordt door de ondernemers een toename van de buitenlandse afzet voorzien. De bezettingsgraad (van de beschikbare productie-installaties) is in januari iets gedaald naar 83,3.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie