Halvering aantal melkkoeien in Limburg en Brabant

Sinds de invoering van melkquotering in 1983 is het aantal melkkoeien in Nederland met 1,1 miljoen gedaald tot iets minder dan 1,5 miljoen dieren. Dat is een daling van 42 procent. Het sterkst kromp de melkveestapel in Limburg en Noord-Brabant. In deze provincies nam het aantal melkkoeien in de periode 1983-2007 met de helft af.
In Flevoland daalde het aantal melkkoeien slechts met 15 procent. Ook in andere provincies met weinig melkvee, zoals Groningen en Zeeland, daalde het aantal melkkoeien minder snel.

Krimp melkveestapel, 1983–2007

Krimp melkveestapel, 1983–2007