Persoonlijk bruto-inkomen

Het persoonlijk bruto-inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, en uitkeringen inkomensverzekeringen en sociale voorziening. Het bruto-inkomen is inclusief de bijdragen van werknemers, werkgevers, uitkeringsontvangers en uitkeringsinstanties in de premies voor de sociale verzekeringen.

Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden, is dit bestanddeel in het persoonlijk bruto-inkomen buiten beschouwing gelaten. Dat geldt ook voor kinderbijslag en ontvangen gebonden overdrachten zoals huursubsidie.