Relatief veel jonge vrouwen met doctorstitel

Eind 2005 waren er 72 duizend gepromoveerden in ons land. Dat is minder dan één op de honderdvijftig Nederlanders van 15 tot 70 jaar oud. Mannen zijn oververtegenwoordigd onder deze gepromoveerden, maar het aandeel vrouwen neemt snel toe. Bijna negen op de tien gepromoveerden hadden werk, van wie een vijfde als onderzoeker.

Personen met een doctorstitel naar leeftijd en geslacht, 2005

Personen met een doctorstitel naar leeftijd en geslacht, 2005

Onder jonge gepromoveerden relatief veel vrouwen

Van de 72 duizend gepromoveerden is 30 procent vrouw. Van de gepromoveerden jonger dan 35 jaar is bijna de helft vrouw. Bij de 55- tot 70-jarige gepromoveerden is dit slechts 20 procent. De grootste groep gepromoveerden is 35 tot 45 jaar. Van de personen die het afgelopen jaar gepromoveerd zijn, was 55 procent ouder dan 30 jaar. De helft van de mannen in deze laatste groep deed langer dan vijfenhalf jaar over hun promotie. Van de vrouwen was de helft na vierenhalf jaar al klaar.

Personen met een doctorstitel naar richting, 2005

Personen met een doctorstitel naar richting, 2005

Gezondheidszorg populairste richting

Eén op de drie doctoren is gepromoveerd in de gezondheidszorg. Bijna 15 procent is gepromoveerd in de fysische wetenschappen, zoals natuurkunde, chemie of geologie.

Vrouwen en mannen even vaak onderzoeker

Bijna negen op de tien gepromoveerden werkten, van wie 20 procent (13 duizend) als onderzoeker. Van deze onderzoekers was, net als van alle gepromoveerden, ongeveer 30 procent vrouw. Gepromoveerde vrouwen hebben vaker dan andere werkende vrouwen een volledige baan. Van alle werkzame vrouwen werkte ruim 40 procent 30 uur of meer in de week. Van de gepromoveerde vrouwen is dit ruim 70 procent. Bij de mannen is dit verschil veel kleiner.

Maaike Hersevoort, Robert de Vries en Maartje Rienstra

Bron: Careers of doctorate holders 2005. Feasibility study and first results, CBS Centrum voor Beleidsstatistiek (Voorburg en Heerlen 2007)