Handelsoverschot hoger dan ooit

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 11 procent groter dan in november 2006. In de eerste tien maanden van 2007 was het uitvoervolume gemiddeld 8 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam in november met 6 procent toe. Dit is in lijn met de gemiddelde groei in de eerste tien maanden.

De in- en uitvoerprijzen waren respectievelijk 4 en 2 procent hoger dan in november 2006. Dit is mede het gevolg van hogere prijzen van aardolie en aardolieproducten.

De waarde van de uitvoer bedroeg 33,1 miljard euro. Dat is ruim 13 procent meer dan in november 2006. De invoerwaarde was bijna 10 procent hoger en kwam uit op 28,0 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg 5,1 miljard euro, tegen 3,7 miljard in november 2006. De waarden van zowel invoer, uitvoer als handelsoverschot waren hoger dan ooit.

Vooral de invoerwaarde van voedingsmiddelen en minerale brandstoffen nam sterk toe. Nederland exporteerde vooral meer machines en transportmiddelen, minerale brandstoffen en chemische producten. De invoer uit EU-landen nam sterker toe dan de invoer uit niet-EU-landen. Daarentegen steeg de uitvoer naar niet-EU-landen sterker dan naar EU-landen.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.