Niet-westerse allochtonen

Personen met ten minste één ouder die in een niet-westers land is geboren. Tot de niet-westerse landen worden gerekend Turkije en landen in Aftrika, Latijns-Amerika en Azië, met uitzondering van Japan en Indonesië. Allochtonen die zelf in het buitenland zijn geboren, worden naar herkomst onderscheiden op grond van hun geboorteland; bij allochtonen die in Nederland zijn geboren wordt dit onderscheid in eerste instantie gemaakt op grond van het geboorteland van de moeder. Is de moeder in Nederland geboren, dan is het geboorteland van de vader bepalend.