Maatregelen met betrekking tot migratiehuwelijken

Vanaf 1 november 2004 zijn maatregelen van kracht geworden die hogere eisen stellen aan degenen, die van een partner uit het land van herkomst willen laten overkomen voor een huwelijk.

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: de minimumleeftijd van degene die met een partner uit het buitenland wil trouwen, is verhoogd van 18 naar 21 jaar. Verder is de inkomenseis van degene die met een partner uit het buitenland wil trouwen, verhoogd van 100 naar 120 procent van het minimumloon.