Shortsea vervoer

Shortsea vervoer zoals kustvaart tegenwoordig genoemd wordt, is de verplaatsing van lading en passagiers tussen in het geografische Europa gelegen havens of tussen die havens en havens in niet-Europese landen, waarvan de kustlijn langs de Europa begrenzende binnenzeeën loopt.

Onder shortsea shipping valt ook het zeevervoer tussen de lidstaten van de Unie en Noorwegen en IJsland en andere aan de Oostzee, de Zwarte Zee en de Middellandse Zee grenzende staten.