Herziene versie: Aanvoer aardolie vanuit Russische havens sinds 2000 verachtvoudigd

Dit artikel is een aangepaste versie van het artikel dat op 2 januari 2008 is verschenen. In vergelijking met de eerdere versie is de titel aangepast en zijn toelichtingen van zeevervoer, 8 keer zo groot en Egypte toegevoegd.

Rusland is de laatste jaren een van de belangrijkste partners van Nederland geworden op het gebied van zeevervoer. In de periode 2000-2006 is het shortsea vervoer van en naar Rusland vervijfvoudigd. Dit komt met name door de aanvoer van aardolie en aardolieproducten die in deze periode ruim 8 keer zo groot werd.

Kustvaart grootste aandeel in totale zeevaart

Van 2000 tot en met 2006 steeg de goederenoverslag in Nederlandse zeehavens met ruim 80 miljoen ton. In totaal werd in 2006 in de Nederlandse zeehavens ruim 505 miljoen ton aan goederen geladen en gelost. Meer dan de helft hiervan betrof shortsea vervoer. Het ging daarbij om 280 miljoen ton goederen. De resterende goederen hebben een trans-Atlantische of Aziatische laad- of loshaven (de ‘grote vaart’).

Verscheepte lading zeevaart shortsea en grote vaart

Verscheepte lading zeevaart shortsea en grote vaart

Verenigd Koninkrijk en Rusland domineren zeevaart

De top 5 van landen die over zee goederen van en naar Nederland transporteren, wordt gedomineerd door landen uit het shortsea vervoer. Zo zorgden het Verenigd Koninkrijk met Rusland en Noorwegen in 2006 voor 30 procent van de totale goederenoverslag in de Nederlandse zeehavens. Brazilië en de Verenigde Staten waren dat jaar goed voor ruim 13 procent van de goederen.

Belangrijkste partners van Nederland voor zeevaart

Belangrijkste partners van Nederland voor zeevaart

Rusland belangrijkste olieleverancier per schip

De totale hoeveelheid goederen die Nederland per schip vanuit en naar Rusland verscheepte, is de afgelopen jaren bijna vervijfvoudigd. Dit komt vooral door de extreme stijging van de aanvoer van aardolie en aardolieproducten: van 4 miljoen ton in 2000 naar 35 miljoen ton in 2006. Rusland is daardoor voor Nederland de belangrijkste leverancier van aardolie en aardolieproducten over zee geworden.

In 2006 kwam bijna een kwart van de aardolie en aardolieproducten die in de Nederlandse zeehavens werd aangevoerd, vanuit Rusland. Daarnaast werd ruim 17 procent vanuit Egypte verscheept. Engeland en Noorwegen zorgden ieder voor 12 procent van de aangevoerde aardolie en aardolieproducten over zee.

Landen met grootste aanvoer aardolie en aardolieproducten

Landen met grootste aanvoer aardolie en aardolieproducten

Carina Sonntag-Handels

Bron: StatLine: