Wie woont waar in Den Haag?

Van alle mensen die in Den Haag wonen, is bijna de helft daar ook geboren. Een kwart van de inwoners is elders in Nederland geboren en een kwart in het buitenland.

Geboren Hagenaars vooral in Scheveningen en Duindorp

Van alle wijken in Den Haag wonen in Scheveningen en Duindorp naar verhouding de meeste geboren Hagenezen. De sociale en culturele achtergrond van het voormalige vissersdorp Scheveningen bindt veel inwoners aan dit stadsdeel. In Duindorp zijn acht op de tien inwoners binnen de gemeente Den Haag geboren, in Scheveningen zes op de tien. Ook in de wijken in het zuidwesten van Den Haag is de meerderheid Hagenaar. Dit geldt het sterkst voor Loosduinen, een voormalig tuindersdorp dat tot 1923 een zelfstandige gemeente vormde.

Aandeel personen geboren in Den Haag, naar wijk, 2004

Aandeel personen geboren in Den Haag, naar wijk, 2004

Nieuwbouwwijk in trek bij mensen van elders

De wijken die vooral bevolkt worden door mensen die elders in Nederland geboren zijn, liggen in de VINEX-locaties Ypenburg en Leidschenveen. In deze twee wijken is bijna de helft van de inwoners elders in Nederland geboren. In het noorden van Den Haag liggen enkele wijken met naar verhouding duurdere woningen, zoals Duttendel en Benoordenhout, waar het aandeel inwoners dat niet in Den Haag maar wel in Nederland is geboren eveneens relatief hoog is.

Aandeel in het buitenland geboren personen in Den Haag per wijk, 2004

Aandeel in het buitenland geboren personen in Den Haag per wijk, 2004

In het buitenland geboren inwoners vooral in binnenstad

In het buitenland geboren inwoners zijn vooral te vinden in de binnenstad. Nabij het centrum - in de Schildersbuurt en het Transvaalkwartier - is ruim de helft van de inwoners in het buitenland geboren. Dit is doorgaans een niet-westers land. Ook in de naoorlogse wijken in het zuiden van Den Haag wonen relatief veel niet-westerse allochtonen. Een voorbeeld is Moerwijk, waar een op de drie inwoners in het buitenland geboren is. Inwoners uit westerse landen zijn voornamelijk te vinden in het noorden van Den Haag. In de betreffende wijken ligt het aandeel inwoners uit het buitenland op een kwart.

Arie de Graaf en Elma van Agtmaal-Wobma