Vertrouwen consument ongewijzigd

Het vertrouwen van de consument is in december gelijk gebleven. Voor de derde opeenvolgende maand ontloopt het aantal optimisten en pessimisten elkaar nauwelijks. Vergeleken met november zijn consumenten iets positiever geworden over het economisch klimaat, terwijl de koopbereidheid juist iets verslechterde.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

De koopbereidheid van consumenten daalde in december licht. In vergelijking met november is de consument pessimistischer geworden over de eigen portemonnee, terwijl hij het wel een gunstiger moment vond om duurzame aankopen te doen. Over de eigen financiën in de afgelopen twaalf maanden waren consumenten aanzienlijk negatiever dan in november. Het oordeel over de toekomstige financiële situatie van het eigen huishouden is een fractie verslechterd. Daarnaast vinden ze het een iets gunstigere tijd voor grote aankopen.

De stemming over het economisch klimaat in Nederland verbeterde iets. Consumenten waren in december een stuk optimistischer over het economisch klimaat van de afgelopen twaalf maanden dan een maand eerder. Over de economische situatie in de komende twaalf maanden waren ze een fractie minder negatief.

Tal van factoren, zoals werkloosheid, de beurskoersen, huizenprijzen en inflatie, spelen een rol bij het vertrouwen van de consument. Sinds eind jaren negentig is er sprak van een duidelijke samenhang tussen de ontwikkeling van de AEX-index en het consumentenvertrouwen. Dit wordt beschreven in het artikel Beursklimaat en sentiment consument gaan gelijk op.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur