Ondernemers industrie blijven optimistisch

De ondernemers in de industrie blijven optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in december uit op 8,0. Dat is weliswaar 0,7 punt lager dan in november, maar nog steeds hoog. De stemmingsindicator voor de industrie ligt al anderhalf jaar op een hoog niveau. Gemiddeld kwam het producentenvertrouwen in 2007 uit op 7,8. Een jaar eerder was dat 6,7, terwijl in 2005 het vertrouwen maar 0,6 bedroeg.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Over de toekomstige productie waren de ondernemers in december minder positief dan in november. Toch overtreft het aantal ondernemers dat denkt de productie op te voeren het aantal dat denkt de productie in te krimpen. Het oordeel over de voorraad gereed product verbeterde iets. Het oordeel over de orderpositie bleef nagenoeg gelijk.

Het aantal ondernemers dat aangaf dat de orderontvangsten zijn toegenomen was vrijwel even groot als het aantal dat een vermindering zag. Dit geldt voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) daalde licht en kwam uit op 112,5.

De ondernemers in de industrie bleven positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in december opnieuw groter dan het aantal dat een daling voorzag. Ook verwachtten de ondernemers de komende drie maanden hogere afzetprijzen.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie