Kapitaaldekkingsstelsel

Pensioensysteem waarbij de begunstigden sparen voor hun eigen pensioen. De ingelegde premies worden belegd en kapitaal plus investeringsopbrengsten zijn zogenoemde pensioenvoorzieningen (pijlers 2 en 3) en vormen de basis voor de pensioenbetalingen. Dit stelsel is gevoelig voor ontwikkelingen op de financiële markten maar is niet gevoelig voor demografische veranderingen. In veel andere landen speelt kapitaaldekking een aanzienlijk kleinere rol dan in Nederland in de pensioenvoorziening.