Arbeidsgerelateerde pensioenverzekering met een collectief karakter

Dit werknemerspensioen wordt samen met de werkgever opgebouwd. De werkgever kan de pensioenregeling onderbrengen bij een pensioenfonds of bij een verzekeraar. Dit wordt veelal aanvullend pensioen genoemd en wordt gefinancierd door een kapitaaldekkingstelsel.