Voorraad nog op te leveren woningen

De voorraad nog op te leveren woningen zijn woningen waarvoor eerder een bouwvergunning is verleend maar die nog niet zijn opgeleverd. De bouw is of nog niet gestart of de bouw is in uitvoering.