Minder bouwvergunningen voor woningen verleend

Het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in de eerste negen maanden van 2007 met 16 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal gereedgekomen woningen is met 1 procent licht toegenomen.

Woningbouw, januari - september

Woningbouw, januari - september

Bijna 60 duizend bouwvergunningen verleend

In 2007 is tot en met de maand september voor bijna 60 duizend woningen een bouwvergunning afgegeven. Dit is een afname van ruim 11 duizend ten opzichte van dezelfde periode in 2006. Deze achterstand is opgelopen in het eerste halfjaar van 2007. In vergelijking met de eerste negen maanden van 2005 is het aantal verleende bouwvergunningen voor woningen in de eerste negen maanden van 2007 echter met ruim 5 duizend toegenomen.

Het aantal gereedgekomen nieuwe woningen bedroeg in de eerste negen maanden van 2007 bijna 42 duizend. Dat zijn bijna 600 woningen meer dan in dezelfde periode in 2006.

Voorraad nog op te leveren woningen op recordhoogte

Eind september 2007 was de voorraad nog op te leveren woningen bijna 187 duizend. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder. Bij 78 procent van deze nog niet gereedgekomen woningen was de bouwvergunning nog geen twee jaar oud. Eind september 2006 was dit nog 80 procent.

Voorraad op te leveren woningen naar vergunningverlening

Voorraad op te leveren woningen naar vergunningverlening

Cees Steijn

Bron: StatLine,