Hoe hoger het inkomen, hoe minder ziekenhuisopnamen

Mensen met een hoog inkomen zijn doorgaans gezonder dan mensen met een laag inkomen. Uit koppeling van inkomensgegevens van de bevolking aan diagnosegegevens van ziekenhuisopnames van 1997 en 2004 blijkt dat voor de meeste diagnoses geldt: hoe hoger het inkomen, hoe minder ziekenhuisopnamen. Zo hadden in 2004 voor ziekten van hart- en vaatstelsel mannen uit de laagste inkomensklassen 15 procent meer ziekenhuisopnamen dan mannen uit de hoogste klassen. Bij vrouwen was dit verschil zelfs 23 procent. De verschillen in ziekenhuisopnamen naar inkomen zijn tussen 1997 en 2004 nauwelijks veranderd.

In het ziekenhuis opgenomen personen voor ziekten van hart- en vaatstelsel, 2004

In het ziekenhuis opgenomen personen voor ziekten van hart- en vaatstelsel, 2004

Bron: