Groei consumptie blijft hoog

In oktober 2007 hebben huishoudens 2,8 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar eerder. De bestedingen aan goederen namen met 3,5 procent het sterkst toe, de uitgaven aan diensten waren 2,3 procent hoger. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bestedingen aan voeding flink toegenomen

Aan voeding, dranken en tabak is 3,5 procent meer besteed dan in oktober 2006. Dit is de sterkste toename in anderhalf jaar. Verder bleef met 4,5 procent de groei van de bestedingen aan duurzame goederen hoog. Er is vooral meer uitgegeven aan kleding en consumentenelektronica.

Robuuste groei

De consumptie door huishoudens groeit al sinds begin 2005 onafgebroken. In het eerste halfjaar van 2007 gaven de huishoudens aanzienlijk minder uit aan gas dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit drukte de consumptiegroei met bijna 1 procentpunt. Vanaf de zomer is dit negatieve effect uitgewerkt en keerde de consumptiegroei terug op het niveau van 2006.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.