Industrie verwacht 10 procent investeringsgroei in 2007

Bedrijven in de industrie verwachten dit jaar 10 procent meer te investeren dan in 2006. Dit ligt in lijn met de positieve stemming onder de ondernemers in de industrie. Het producentenvertrouwen in de industrie is al bijna anderhalf jaar groot. Energie- en waterbedrijven verwachten dit jaar ook een forse groei van de investeringen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral meer investeringen in aardolie-industrie

Bedrijven in de aardolie-industrie verwachten dit jaar 57 procent meer te investeren dan in 2006. Ook de metaal- en elektrotechnische industrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie voorzien een flinke stijging. Beide branches denken aan een investeringsgroei van 18 procent. Ondernemers in de chemische industrie zijn daarentegen minder positief. Zij verwachten 4 procent minder te investeren dan in 2006.

Energie- en waterbedrijven denken dit jaar 38 procent meer te investeren dan vorig jaar. Bedrijven in de delfstoffenwinning verwachten echter een afname van 45 procent. Deze sterke afname valt niet los te zien van de forse groei in 2006. Toen hebben bedrijven in de delfstoffenwinning 80 procent meer geïnvesteerd dan in 2005.

Verdere toename investeringen in 2008 verwacht

In 2008 verwachten de bedrijven in de industrie 4 procent meer te investeren dan in 2007. De meeste branches zijn positief. Alleen de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie voorzien in 2008 een daling van de investeringen.
De delfstoffenwinning en energie- en waterbedrijven zijn erg positief gestemd over het komende jaar. Zij verwachten een stijging van de investeringen van respectievelijk 24 en 45 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.

Downloads