Productiegroei industrie teruggelopen

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober ongeveer even groot als een jaar eerder. De groei van de industriële productie is daarmee sterk teruggevallen. In de eerste negen maanden van 2007 varieerde de toename van 2 tot 6 procent.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode september - oktober ruim 1 procent lager dan in de periode juli-augustus.

Productie industrie

Productie industrie

Meer cijfers staan op de themapagina industrie en energie