Beveiligingsbranche groeit minder snel in 2007

De omzet in de beveiligings- en opsporingsbranche nam in de eerste drie kwartalen van 2007 minder snel toe dan in de voorgaande jaren. In het eerste en het tweede kwartaal van 2007 was de omzetgroei ten opzichte van een jaar eerder 4,7 en 2,5 procent. Dit is beduidend lager dan in de eerste twee kwartalen van 2005 en 2006. Toen nam de omzet gemiddeld ruim 8 procent toe. Het derde kwartaal van 2007 was met een groei van 6 procent weer wat gunstiger voor de branche.

De omzetgroei van de afgelopen jaren heeft deels te maken met de algemene economische groei en prijsontwikkelingen in de beveiligingssector. Daarnaast heeft de vergrote maatschappelijke aandacht voor veiligheid een rol gespeeld.
Ten slotte namen de particuliere beveiligers door meer publiek-private samenwerking en professionalisering van de beveiligingsbranche steeds meer taken over van de politie.

Het grootste deel van de omzet in de beveiligings- en opsporingsbranche werd gerealiseerd in de bedrijfsbeveiliging. Daarbij ging het voornamelijk om toegangscontrole en surveillance bij bedrijven en beveiliging van winkels.

Omzetontwikkeling beveiligings- en opsporingsbranche

Omzetontwikkeling beveiligings- en opsporingsbranche

Bron: StatLine, Overige zakelijke dienstverlening; omzetontwikkelingen per kwartaal