Immigratie Oost-Europeanen blijft hoog

In de eerste negen maanden van 2007 hebben zich bijna 13 duizend Bulgaren, Polen en Roemenen in Nederland gevestigd, bijna tweemaal zoveel als in dezelfde periode in 2006. De toename doet zich vooral voor bij immigranten uit Bulgarije en Roemenië, de twee landen die per 1 januari van dit jaar toetraden tot de Europese Unie.

Sterke toename na toetreding tot Europese Unie

Na de toetreding tot de Europese Unie van Bulgarije en Roemenië in januari van dit jaar nam de immigratie uit deze landen fors toe. Van januari tot en met september kwamen 5,6 duizend Bulgaren en Roemenen naar Nederland. In 2006 waren dit er over dezelfde periode ongeveer duizend. Ook na de toetreding van Polen tot de EU in mei 2004 was een dergelijke forse stijging in het aantal immigranten zichtbaar.

Immigratie van Bulgaren, Polen en Roemenen

Immigratie van Bulgaren, Polen en Roemenen

Karakter van immigratie verandert

In de tweede helft van de jaren negentig en de jaren rond het millennium was de meerderheid van de immigranten uit deze Oost-Europese landen vrouw. Het waren de Poolse bruiden die in die tijd naar Nederland kwamen om te trouwen met een Nederlandse man. Hierin is de laatste jaren duidelijk verandering gekomen. De meeste Poolse en Roemeense immigranten zijn nu mannen van 20 tot 40 jaar. Dit duidt op een verschuiving van gezinsvormende migratie naar arbeidsmigratie.

Aandeel vrouwen in immigratie van Bulgaren, Polen en Roemenen, 1995–2007

Aandeel vrouwen in immigratie van Bulgaren, Polen en Roemenen, 1995–2007

Vooral Bulgaren vestigen zich in grote gemeenten

Bulgaren en Roemenen vestigen zich, meer dan andere EU-onderdanen, in de grote steden. Ruim 60 procent van de Bulgaarse immigranten in 2007 kwam in één van de vier grote gemeenten terecht. De meesten werken in de kassen in het Westland. Polen vestigen zich meer in de duin- en bollenstreek en in de Brabantse steden.

Aandeel immigranten dat zich vestigt in één van de vier grote gemeenten naar geboorteland, jan–sept. 2007

Aandeel immigranten in één van de vier grote gemeenten naar geboorteland, jan–sept. 2007

Retourmigratie nog gering

Niet alle Oost-Europese immigranten zullen zich permanent in Nederland vestigen. Van de Poolse immigranten uit 2004, bijvoorbeeld, is tot en met 2006 bijna een kwart weer teruggekeerd. Voor het totale aantal immigranten in 2004 ligt dit percentage op bijna 29.

Han Nicolaas

Bron: StatLine, Bevolking per maand, kwartaal en jaar