Export blijft stevig groeien

Het volume van de uitvoer van goederen, na correctie voor werkdageffecten, was in september 9 procent groter dan een jaar eerder. In juli en augustus was er een volumetoename van 10 procent. Het groeitempo van de uitvoer lag in het derde kwartaal beduidend hoger dan in het eerste halfjaar. Het volume van de invoer steeg in september met ruim 6 procent. De groei van de invoer was het in het derde kwartaal iets hoger dan in het eerste halfjaar.

Vooral als gevolg van hogere prijzen van aardolie en aardolieproducten waren de in- en uitvoerprijzen respectievelijk 2 en 1 procent hoger dan in september 2006. In augustus was er, voor het eerst in ruim drie jaar, nog sprake van licht lagere in- en uitvoerprijzen.

Het handelsoverschot bedroeg 4,0 miljard euro. Dit is 0,7 miljard euro meer dan een jaar eerder. De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 29,5 miljard euro. Dat is 7 procent meer dan in september 2006. De toename van de uitvoer naar EU-landen en niet-EU-landen was ongeveer even hoog. De invoer steeg met 5 procent tot 25,5 miljard euro. De waarde van de invoer uit EU-landen was 9 procent hoger, die uit niet-EU-landen 1 procent.

Nederlandse bedrijven exporteerden in september vooral meer voeding, chemische producten en minerale brandstoffen. De import van chemische producten nam sterk toe.

Meer informatie over in- en uitvoerprijzen is opgenomen in het Focusartikel Deflatoren voor de internationale handel, gepubliceerd op 31 augustus 2007.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers over september 2007 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 15 november. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.