Vertrouwen consument licht afgenomen

Het vertrouwen van de Nederlandse consument is in november iets afgenomen. De indicator voor het consumentenvertrouwen daalde van -1 naar -2. Net als in oktober ontloopt het aantal optimisten en pessimisten elkaar nauwelijks. In vergelijking met toen zijn consumenten iets negatiever geworden over het economisch klimaat. De koopbereidheid bleef hetzelfde.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

De stemming over het economisch klimaat in Nederland verslechterde iets. Zowel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als die in de komende twaalf maanden waren de consumenten wat somberder.

De koopbereidheid van consumenten veranderde in november niet. In september was er nog sprake van een forse afname van de koopbereidheid, gevolgd door een geringe afname in oktober. Over de eigen financiën in de afgelopen en komende twaalf maanden zijn de consumenten niet van mening veranderd. Daarnaast vinden ze het een iets minder gunstige tijd voor grote aankopen.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur