Rotterdam verliest aandeel containeroverslag

In 2000 was Rotterdam nog veruit de grootste containerhaven van Europa. De verschillen met Hamburg en Antwerpen zijn echter een stuk kleiner geworden. Rotterdam ondervindt dus meer concurrentie van deze havens.

Toenemende concurrentie

In 2006 werden in de havens van de Hamburg-Le Havre range in totaal 275 miljoen ton goederen in containers overgeslagen. Hiervan verwerkte Rotterdam bijna 74 miljoen ton. Dat komt overeen met ruim een kwart van het totaal. In 2000 was dit nog bijna een derde.

Aandeel containervervoer in de grootste Europese havens

Aandeel containervervoer in de grootste Europese havens

Hamburg koploper in handel China

Het containervervoer van en naar China in de havens Antwerpen, Hamburg en Rotterdam is sinds 2000 bijna vijf keer zo groot geworden. In 2006 was China goed voor een overslag van bijna 30 miljoen ton goederen in deze havens. Hiermee was China de belangrijkste handelspartner voor containervervoer.

De handel met China is het sterkst toegenomen in Hamburg. In 2006 vond daar het grootste deel van de containeroverslag met China plaats. In 2000 had Rotterdam nog het grootste aandeel in de handel met China.

Containervervoer van en naar China

Containervervoer van en naar China

Antwerpen grootste in handel met Singapore en Verenigde Staten

Na China waren de Verenigde Staten en Singapore in 2006 de belangrijkste handelspartners voor de drie grootste Europese havens. Beide landen zorgden ieder voor de overslag van 16 miljoen ton goederen in containers. Het grootste deel van de containeroverslag voor Singapore vond plaats in de haven van Antwerpen, gevolgd door Hamburg.

Containervervoer van en naar Singapore

Containervervoer van en naar Singapore

Antwerpen was ook de belangrijkste haven in de containeroverslag voor de Verenigde Staten, net als in 2000. Met een overslag van meer dan 9 miljoen ton goederen nam de Antwerpse haven in 2006 het leeuwendeel voor haar rekening.

Astrid Dohmen

Bron: Overslag goederen in containers naar handelspartner