Sterke daling bijstandsafhankelijkheid bij jongeren in grote steden

Het aandeel huishoudens dat afhankelijk is van de bijstand is gedaald van ruim 6 procent eind 2000 tot ruim 5 procent eind 2006. Vooral onder jongeren in de grote steden daalde de bijstandsafhankelijkheid sterk.

Sterke daling bijstandsafhankelijkheid in grote steden

De bijstandsafhankelijkheid daalde in de periode 2000–2006 het sterkst in de grote steden. In Amsterdam vond de grootste afname plaats, daar daalde het aandeel huishoudens met bijstand van 14 naar 10 procent. Bijna alle gemeenten met meer dan 150 duizend inwoners laten een daling van de bijstandsafhankelijkheid zien die gelijk of groter is dan de landelijke daling. Uitzondering is Almere. Daar is het aandeel huishoudens met bijstand tussen eind 2000 en eind 2006 vrijwel constant gebleven.

Bijstandsafhankelijkheid 12 grootste gemeenten

Bijstandsafhankelijkheid 12 grootste gemeenten

Geen daling bijstandsafhankelijk jongeren in Almere

De grootste afname van de bijstandsafhankelijkheid vond plaats bij huishoudens met personen jonger dan 35 jaar. In Amsterdam is de bijstandsafhankelijkheid bij deze groep in de periode 2000-2006 zelfs gehalveerd. Opvallend is dat alleen in de gemeente Almere de bijstandsafhankelijkheid onder de jongeren steeg. In die gemeente daalde daarentegen juist het aandeel 35-plussers in de bijstand.

Bijstandsafhankelijkheid van 15-35-jarigen in 12 grootste gemeenten

Bijstandsafhankelijkheid van 15-35-jarigen in 12 grootste gemeenten

Aandeel huishoudens met bijstand hoog in Rotterdam

Hoewel de bijstandsafhankelijkheid sterk daalde in de meeste grote steden is deze er eind 2006 nog steeds hoog. Rotterdam had met een op de zeven huishoudens in de bijstand het hoogste aandeel. In Amsterdam, Den Haag en Groningen was dat een op de elf huishoudens. Van de twaalf grootste gemeenten heeft alleen Apeldoorn een lagere bijstandsafhankelijkheid dan het landelijke gemiddelde.

Lotte Oostrom

Bron: StatLine, Algemene bijstand, uitkeringen naar geslacht, leeftijd en regio