Steeds meer geld naar ex-verdachten

In 2006 is ruim 17 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend aan ex-verdachten, 31 procent meer dan in 2005. Zowel het aantal toegekende verzoeken als het gemiddelde toegekende bedrag zijn gestegen.

Meer schadevergoedingen, meer geld

Een verdachte die niet wordt veroordeeld, kan een schadevergoeding vragen voor onterecht ondergane hechtenis en voor gemaakte proceskosten. In 2006 zijn 6,7 duizend verzoeken om schadevergoeding ingediend, 17 procent meer dan in 2005. In ruim de helft van deze verzoeken betrof het een vergoeding van gemaakte proceskosten.

Toegekende schadevergoedingen en totaal toegekende bedrag

Toegekende schadevergoedingen en totaal toegekende bedrag

Ruim 17 miljoen euro toegekend

Het aantal toegekende schadevergoedingen nam met 19 procent toe tot bijna 6 duizend in 2006. Hierbij ging het in 58 procent om verzoeken om een vergoeding van proceskosten. In totaal werd 17,2 miljoen euro aan schadevergoedingen toegekend, 31 procent meer dan in 2005.

Gemiddeld bedrag stabiel

In 2006 werd gemiddeld bijna 2 900 euro schadevergoeding toegekend, 10 procent meer dan in 2005. De laatste jaren schommelt de gemiddelde vergoeding tussen 2 600 euro (2005) en bijna 4 000 euro (2002).
De verhouding tussen de vergoeding voor onterecht ondergane hechtenis en voor gemaakte proceskosten is door de jaren heen ongeveer gelijk.

Gemiddeld toegekende schadevergoeding

Gemiddeld toegekende schadevergoeding

Nynke de Lange

Bron: StatLine, Bijzondere procedures in strafzaken