Economische groei trekt aan tot 4,1 procent

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2007 met 4,1 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in meer dan zeven jaar. Vooral de aanzienlijk hogere productie van aardgas gaf een flinke impuls aan de economische groei. In het eerste halfjaar had een lage gasproductie juist een remmend effect op de economie. Ook de hogere productiegroei van de commerciële dienstverlening en de zorg droeg bij aan de versnelling van de economische groei.

De uitvoer en de consumptie van huishoudens groeiden duidelijk sneller dan in het eerste halfjaar van 2007. Dit blijkt uit de eerste raming van de kwartaalrekeningen van het CBS.

Hoogste kwartaal-op-kwartaalgroei in ruim tien jaar

De economie groeide in het derde kwartaal met 1,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De kwartaal-op-kwartaalgroei is aanzienlijk hoger dan in voorgaande kwartalen. Het is zelfs de hoogste in meer dan tien jaar. 

Gasproductie geeft forse impuls aan economische groei

Een zachte winter zorgde in de eerste helft van dit jaar voor een lage gasproductie. Hierdoor werd de economische groei gedrukt. In het derde kwartaal was de productie van aardgas door de minder warme zomer juist aanzienlijk hoger dan een jaar eerder. Hierdoor versnelde de economische groei.

In de andere bedrijfstakken lag de productiegroei veel meer in lijn met die in het voorgaande kwartaal. De productiegroei in de bouw, de groothandel en de uitzendbureaus was duidelijk hoger dan de economische groei van 4,1 procent. In de zorg en de financiële dienstverleners was de toename van de productie ongeveer gelijk aan de economische groei. De industriële productie nam met 2,5 procent even snel toe als in het vorige kwartaal. De chemie en olie deden het goed, terwijl de metaal achterblijft. 

Uitvoer groeit sneller

In het derde kwartaal van 2007 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 7,5 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2006. De groei van zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer versnelde duidelijk ten opzichte van het eerste halfjaar. Dat is voor een deel toe te schrijven aan de hoge export van gas. De invoer groeide met 6,5 procent. Het toegenomen uitvoeroverschot betekende een belangrijke impuls voor de economische groei.

Consumptiegroei huishoudens weer op peil 2006

Huishoudens hebben in het derde kwartaal 2,4 procent meer besteed dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Daarmee is het groeitempo terug op dat van 2006. In het eerste halfjaar werd de consumptiegroei gedrukt door het lagere gasverbruik. Behalve aan gas gaven huishoudens vooral meer uit aan duurzame consumptiegoederen zoals auto’s, woninginrichting, kleding en consumentenelektronica.

Het volume van de overheidsconsumptie was 4,2 procent hoger. Dit komt vooral door de snel groeiende zorguitgaven.

Vooral meer investeringen in computers en gebouwen

De investeringen in het derde kwartaal van dit jaar waren 4,2 procent hoger dan vorig jaar. Opnieuw namen de investeringen in computers, bedrijfsauto’s en bedrijfsgebouwen sterk toe. De investeringen in machines groeiden minder snel. Dit komt doordat vorig jaar in het derde kwartaal een groot project werd opgeleverd. Verder zijn er veel minder vliegtuigen in Nederland afgeleverd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads