Bier per Nederlander

Voor binnenlands verbruik beschikbaar gekomen hoeveelheid bier, gemiddeld per jaar per persoon ouder dan 16 jaar. In de berekening wordt ook de consumptie van buitenlanders in Nederland meegenomen. De consumptie van Nederlanders in het buitenland is daarentegen niet meegerekend. Voorraadmutaties bij de industrie zijn buiten beschouwing gelaten.