Inflatie omhoog door duurdere voeding

De inflatie is in oktober 2007 uitgekomen op 1,6 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan in september. Zo blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De stijging is vooral toe te schrijven aan hogere prijzen van voeding. Volgens de raming van Eurostat komt de inflatie in de eurozone in oktober uit op 2,6 procent. De Nederlandse inflatie ligt daar dus fors onder.

Voedingsmiddelen en brandstoffen duurder

Voedingsmiddelen verhoogden de inflatie met bijna 0,2 procentpunt. Brood, melkproducten en verse groenten waren 6 tot 7 procent duurder dan een jaar eerder.

De hogere brandstofprijzen droegen voor 0,1 procentpunt bij aan de toename van de inflatie. Gemiddeld lagen de brandstofprijzen 9,6 procent hoger dan een jaar geleden.

Inflatie in de eurozone stijgt nog sterker

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in oktober ook gestegen naar 1,6 procent. In september was dat nog 1,3 procent. Volgens de raming van Eurostat komt de inflatie van de eurozone in oktober uit op 2,6 procent. Dit is 0,5 procentpunt hoger dan in september. De inflatie in Nederland lag in oktober dus 1,0 procentpunt lager dan gemiddeld in de eurozone.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.