Immigratie uit nieuwe EU-lidstaten stijgt verder

De immigratie is in het derde kwartaal verder gestegen. Dat is vooral toe te schrijven aan meer immigranten uit nieuwe EU-lidstaten. De immigratie uit Turkije en Marokko daalde daarentegen. In de eerste negen maanden van 2007 vestigden zich 87 duizend immigranten in Nederland. Dat zijn er 10 duizend meer dan in dezelfde periode van 2006. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Meer Roemenen en Bulgaren

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn bijna 6 duizend immigranten uit Bulgarije en Roemenië naar Nederland gekomen. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode duizend. De toename hangt samen met de toetreding van deze landen tot de EU op 1 januari 2007. Ook na de toetreding van Polen op 1 mei 2004 was direct een stijgende immigratie zichtbaar. Immigranten zijn mensen die zich voor langere tijd in Nederland vestigen en zich bij een gemeente ingeschreven hebben.

Ook het aantal immigranten uit Polen is verder gestegen. In de eerste negen maanden bedroeg hun aantal 7 duizend, duizend meer dan een jaar eerder. Sinds 1 mei 2007 is voor Poolse werknemers geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Dit draagt mogelijk bij aan de toename van de immigratie.

De immigratie uit Turkije en Marokko is daarentegen in de eerste drie kwartalen van dit jaar met duizend afgenomen ten opzichte van de eerste negen maanden van vorig jaar. Sinds 2003 is de immigratie uit deze landen met ruim 60 procent afgenomen.

Emigratie daalt

Voor het eerst sinds 1999 is er weer sprake van een dalende emigratie. In de eerste negen maanden van het jaar emigreerden 92 duizend personen. Dat zijn er 8 duizend minder dan in dezelfde periode van 2006. In de afgelopen jaren steeg de emigratie sterk, van zo’n 80 duizend personen per jaar rond de eeuwwisseling tot ruim 130 duizend personen in 2006.

Bevolkingsgroei versnelt

De bevolking groeide in de eerste negen maanden van dit jaar met 34 duizend personen. In dezelfde periode van vorig jaar was de groei 15 duizend. De toenemende groei is bijna volledig toe te schrijven aan meer immigratie en minder emigratie. Ook de daling van het aantal sterfgevallen droeg bij. Nederland telt momenteel 16,4 miljoen inwoners.

Minder sterfgevallen en geboorten

Tot en met september zijn er in Nederland 98 duizend mensen overleden. Dat zijn er bijna 5 duizend minder dan in dezelfde periode van 2006. De dalende trend van de afgelopen jaren zet daarmee door. Dat is opmerkelijk, omdat er door de vergrijzing steeds meer ouderen zijn.

Het aantal geboorten lag in de eerste negen maanden van dit jaar op 136 duizend. Dat zijn er 3 duizend minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De daling hangt samen met de afname van het aantal vrouwen van rond de dertig. De meeste vrouwen krijgen hun kinderen rond hun dertigste.