Bijna 320 faillissementen in september

In september zijn bijna 320 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Daarmee was het aantal uitgesproken faillissementen 3 procent hoger dan in september 2006.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

Het driemaandsgemiddelde van de faillissementen kwam in september uit op 312. Dat is wat hoger dan in augustus. In de voorgaande maanden veranderde het gemiddelde aantal faillissementen weinig, terwijl het in de anderhalf jaar daarvoor nog gestaag daalde. Eind 2005 lag het driemaandsgemiddelde nog ruim boven de 400.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht