Zeven miljoen woningen in Nederland

In de Arnhemse nieuwbouwwijk Schuytgraaf wordt op 5 november gevierd dat de woningvoorraad de grens van de zeven miljoen heeft bereikt.

Van een tot zeven miljoen woningen

Rond 1896 doorbrak de woningvoorraad de grens van één miljoen woningen. In 1934 werd de grens van 2 miljoen bereikt. Hierna duurde het tot 1962 voordat de grens van de drie miljoen woningen werd gepasseerd. Vanaf 1962 tot en met 1992 is de woningvoorraad iedere tien jaar met een miljoen gestegen. Vijftien jaar geleden, in 1992, bereikte de woningvoorraad de zes miljoen. In 2007 is de grens van de zeven miljoen woningen bereikt.

Woningvoorraad

Woningvoorraad

Nieuwbouw belangrijkste reden groei woningvoorraad

In de periode 1921–2006 zijn bijna 7 miljoen woningen opgeleverd, waarvan ruim 6 miljoen door nieuwbouw. Daarnaast zijn er in deze periode ruim 1 miljoen woningen gesloopt. Sinds 1921 zijn per jaar gemiddeld ruim 76 duizend nieuwe woningen opgeleverd. In 1973 is het aantal gereedgekomen woningen met 155 duizend het hoogst.

Samenstelling woningvoorraad

Door de jaren heen is de samenstelling van de woningvoorraad sterk veranderd. In 1956 was 29 procent van de voorraad een eigen woning. In 1971 steeg dit aandeel naar 35 procent en tegenwoordig (2006) ligt het percentage eigenwoningen op 54.
In 2007 bestaat de woningvoorraad voor 41 procent uit woningen die gebouwd zijn in de periode 1970 tot 1995. Twintig procent van de woningen dateert van vóór 1945, 13 procent is gebouwd in de laatste twaalf jaar.

Woningvoorraad 2007 naar bouwperiode

Woningvoorraad 2007 naar bouwperiode

Linda Slikkerveer en Cees Steijn

Bron: StatLine, Historie woningbouw