Goede zomer voor export

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus bijna 11 procent groter dan een jaar eerder. Ook in juli groeide de uitvoer, gecorrigeerd voor werkdagen, al met dubbele cijfers. In beide zomermaanden lag de groei beduidend hoger dan gemiddeld in het eerste halfjaar. De invoer deed het ook goed in augustus. Het volume steeg met 9 procent.

Voor het eerst in ruim drie jaar is er weer sprake van dalende in- en uitvoerprijzen. De in- en uitgevoerde goederen waren gemiddeld een half procent goedkoper dan een jaar eerder. In voorgaande maanden was de prijsstijging van de in- en uitvoer al heel gematigd.

Het handelsoverschot bedroeg 2,8 miljard euro. Dit is 0,6 miljard euro meer dan een jaar eerder.De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 28,0 miljard euro. Dat is 10 procent meer dan in augustus 2006. De invoer steeg met 8 procent tot 25,1 miljard euro. De waarde van de uitvoer naar EU-landen groeide wat minder sterk als die naar niet-EU-landen. De invoer uit EU-landen was 14 procent hoger, uit niet-EU-landen 2 procent.

In augustus werden vooral meer voedsel en dranken, chemische producten en machines en transportmiddelen uitgevoerd. De waarde van de in- en uitvoer van minerale brandstoffen is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit komt vooral door de lagere dollar.

Meer informatie over in- en uitvoerprijzen is opgenomen in het Focusartikel Deflatoren voor de internationale handel, gepubliceerd op 31 augustus 2007.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers over augustus 2007 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 16 oktober. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.