Allochtonen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Westerse allochtonen zijn in Nederland woonachtige personen van wie ten minste één ouder in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan is geboren.

Niet-westerse allochtonen zijn in Nederland woonachtige personen van wie ten minste één ouder in Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije is geboren.

Wanneer beide ouders in verschillende landen geboren zijn, wordt het geboorteland van de moeder als referentie genomen.