Groei passagiers op regionale luchthavens door prijsvechters

Het aantal passagiers op de Nederlandse luchthavens blijft toenemen. Van 2003 tot 2006 groeide het aantal vertrekkende en aankomende passagiers met 18 procent tot bijna 49 miljoen. Vooral het aantal passagiers dat vloog met een zogeheten budgetmaatschappij steeg sterk, van 6,5 miljoen in 2003 tot 9,8 miljoen in 2006.

Forse groei prijsvechters op regionale vliegvelden

Vanwege onder andere de lagere luchthavenkosten en een kortere omdraaitijd maken budgetmaatschappijen graag gebruik van regionale vliegvelden. Het aantal passagiers dat met deze maatschappijen van en naar regionale luchthavens reisde, steeg van 640 duizend in 2003 tot 2,1 miljoen in 2006.
De traditionele maatschappijen trokken zich in deze periode juist terug van de regionale vliegvelden. Het aantal passagiers dat met deze maatschappijen vloog, daalde er met 42 procent tot 0,5 miljoen.
In totaal verwerkten de regionale vliegvelden in 2006 zo’n 2,6 miljoen passagiers, 80 procent meer dan in 2003.

Passagiers van en naar regionale luchthavens

Passagiers van en naar regionale luchthavens

Eindhoven grootste stijger

De grootste stijging deed zich voor bij Airport Eindhoven. In 2006 reisden bijna 1,2 miljoen passagiers van en naar dit vliegveld, bijna driemaal zoveel als in 2003. Eindhoven overtrof dat jaar voor het eerst Rotterdam Airport, tot dan het grootste regionale vliegveld. In Rotterdam groeide het aantal reizigers vooral sterk in 2004 (78 procent), maar daalde het aantal passagiers tot 1 miljoen in 2006.

Passagiers van en naar regionale luchthavens naar luchthaven

Passagiers van en naar regionale luchthavens naar luchthaven

Meeste passagiers prijsvechters op Schiphol

Schiphol verwerkte in 2006 46 miljoen passagiers, 6 miljoen meer dan in 2003. Van de passagiers die het afgelopen jaar met een prijsvechter van of naar een Nederlands vliegveld reisden, vloog 78 procent (7,6 miljoen passagiers) van of naar Schiphol. Ten opzichte van 2003 is dit een stijging van 31 procent. Het aantal reizigers op Schiphol dat met traditionele maatschappijen reisde, nam in deze periode met 13 procent toe.

Passagiers van en naar Schiphol

Passagiers van en naar Schiphol

Astrid Dohmen

Bron: