Soortenrijkdom

In de steekproefpunten van het florameetnet in de bermen langs rijkswegen komen 490 soorten planten voor, dat is bijna een derde van de Nederlandse flora. Langs de weg groeien vooral de wat algemenere soorten die niet zulke specifieke eisen aan hun groeiplaats stellen, zoals margriet, smalle weegbree, rood zwenkgras, gestreepte witbol, kropaar, glanshaver en duizendblad.