Aantal faillissementen vrijwel gelijk

In augustus zijn bijna 310 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er vrijwel evenveel als een maand eerder, maar ruim 11 procent minder dan in augustus 2006.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

Het driemaandsgemiddelde van de faillissementen kwam in augustus uit op 291. In juli was dat 297. De laatste maanden veranderde het gemiddelde aantal faillissementen slechts weinig, terwijl het in de anderhalf jaar daarvoor nog gestaag daalde. Eind 2005 lag het driemaandsgemiddelde nog ruim boven de 400.

Meer details over de ontwikkeling van het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen zijn opgenomen in het op 20 augustus gepubliceerde focusartikel “Weer minder bedrijven en instellingen bankroet”.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht