Inkomens positie

De inkomens van de respondenten zijn berekend door het 4-jaarsgemiddelde te nemen van de aan deze personen toegekende gestandaardiseerde besteedbare huishoudeninkomens in de periode 2001–2004. Deze inkomens zijn afgeleid uit fiscale registraties en vervolgens gekoppeld aan de gegevens uit EU-SILC.