Middenbedrijf

Bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen.